ÖKOLÁBNYOM-SZÁMLÁLÓ

ÖKOLÁBNYOM-SZÁMLÁLÓ

Életmódunk, döntéseink befolyásolják, mennyit élünk föl a Föld javaiból. Mindennapi életvitelünk – étrendünk, víz- és energiafogyasztásunk, lakhelyünk, munkahelyünk, közlekedésünk, nyaralásunk, a kényelmünket szolgáló gépek, ruhák, használati tárgyak és mindennek hulladéka – nyomot hagy a Földön. Az ökolábnyom jelzi, hogy életvitelünknek mekkora a területigénye, és mennyire terheli meg a természeti környezetet.
Mértékegysége a globális földhektár (amelynek a termelékenysége egyenlő a Föld teljes bioproduktív hektárjának átlagos termelékenységével). Ám ha megnézzük, hogy a Földön 12,6 milliárd hektár biológiailag produktív föld- és tengerfelület van és már 7,4 milliárd ember, akkor kiszámítható, hogy valójában minden emberre csak 1,7 hektár jut. (Bővebben: Ökológiai lábnyomunk)
Ezzel szemben 2007-re a világ ökolábnyoma 2,7 hektárra nőtt, ami 1 hektárral meghaladja a rendelkezésre álló hasznos területet - a népességnövekedés és a túlhasználat miatt csökken a Föld eltartóképessége. Nagyobb az ökológiai lábnyomunk, mint a Föld biológiai eltartóképessége (biokapacitása), olyan ütemben használjuk az erőforrásokat, amivel a természet regenerálódó képessége már nem képes lépést tartani.

TÚLFOGYASZTÁS NAPJA

A Globális Ökolábnyom Hálózat a bankszámla-kivonatokhoz hasonlóan a bevételeket és a kiadásokat követi nyomon évről évre, és ez alapján számítja ki az ökológiai túlfogyasztás napját. Ez minden évben az a nap, amikortól deficitessé válik az emberiség gazdálkodása a természeti erőforrásokkal. Ami ez után a nap után elfogy, azt a természet már nem képes a saját megújulóképessége alapján újból előállítani. Ettől a naptól kezdve a hiány pótlásához már a következő évi erőforrásait fogyasztja az emberiség - ezt már unokáink hitelezik, minden bizonnyal akaratuk ellenére.

Az ökológiai túlfogyasztást három tényező befolyásolja: a fogyasztás mértéke, az emberiség létszáma és az erőforrásokat szolgáltató természet állapota, azaz a biokapacitás. Az 1960-as évek elején a Föld erőforrásainak évente még csak kétharmadát használta föl az emberiség. Mivel a népesség folyamatosan nő és mert mindenki ugyanúgy szeretne élni, mint a jómódú fejlett társadalmak, ezért
az emberiség évről évre több erőforrást fogyaszt, mint amit a Föld biztosítani képes. Ennek fenntarthatatlanságára figyelmeztet a globális túlfogyasztás napja: 1992-ben már október 21-ére esett ez a nap, 2002-ben október 3-ára, 2016-ban pedig már augusztus 8-ára, azaz ettől a naptól kezdve a következő évi erőforrásait fogyasztotta az emberiség.
Jelenlegi életmódunk fenntartásához 1,6 Földre lenne szükségünk. Föld pedig csak egy van.

MEKKORA LÁBON ÉLÜNK?

Általában minél gazdagabb egy ország vagy régió, annál nagyobb a lábnyoma. A Perzsa-öbölbeli Katar vezet 12,6 globális hektárral, az USA lábnyoma 7,99 hektár, Ausztria egy főre jutó ökolába 5,44 globális hektár, Magyarországé 3,2 (azaz közel 45%-kal több a biokapacitásánál).

A fenntarthatónál 1,5, a világátlagnál 0,5 hektárral nagyobb lábon élünk! Számold ki, mekkora a lábnyomod! Vízlábnyomodszénlábnyomod. Kiderül az is, hogyan csökkentheted azt!

MAGYAR NYELVŰ SZÁMLÁLÓK

Az ökolábnyom mérésére nagyon sok számítási eljárás létezik. Az Eric Krause torontói szakember számítási módszerén alapul a KÖVET Egyesület és a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló) közös magyar nyelvű számlálója az interneten is elérhető.

A Glia lábnyomszámlálója már étrendünk környezeti hatását is számba veszi.

A WWF lábnyomszámlálója szintén külön értékeli étrendünk, otthonunk, utazásunk, életmódunk lábnyomát, hogy tudjuk, életmódunk mely területén kellene kezdeni a változtatást.

A Lépj egy zöldet! számlálója szintén figyel étrendünkre is.

Az Együtt az ifjúságért! klímaadaptációs mintaprogram egy-egy település lakóinak környezet-, klíma- és étrend-tudatosságát szeretné előmozdítani.

ANGOL NYELVŰ SZÁMLÁLÓK

Angol nyelvű kérdőív segítségével számítja ki ökológiai lábnyomunkat az amerikai Earth Day Network (Föld Napja Hálózat) online kalkulátora. Érdemes összevetni ezt a nemzetközi WWF hálózat kalkulátora, a National Geographic Online által ajánlott lábnyommérő, a CSE (Center for Sustainable Economy) lábnyomszámlálója és a Best Foot Forward (BFF) számlálója adataival.

HOGYAN CSÖKKENTHETED?

Értesítés

Ha már kiszámoltad a lábnyomod, akkor nemcsak sokba kerülő befektetésekkel (e-autó, napelem, ablakcsere, hőszigetelés, kazáncsere stb.), hanem némi odafigyeléssel is jelentősen csökkentheted lábnyomodat - nem lemondás, nem kerül pénzbe, csak jobb érzést, életet adó odafigyelésbe.

Ötleteket innen is meríthetsz: Mit tehetsz Te? - heti kihívások, ha könyvben jobban szereted, lapozz bele: Hétköznapi kalauz - mindennapi környezetvédelem